Opakování

Doplňte vynechaná i,í / y,ý.
Nočn jzda

Hodn bjí, zdálk se to nese,
stař vlc vjí v lese.
Lsí vlc, slzcí had,
práská bč a konk pád.
Pod kopty praská led.
To je jzda! To je let.

Kloptá kůň v trn, mlází,
vlc v běhu jazk plazí.
Sáňk svští přes jezero,
kolem svtí modré šero.
V třptu hvězd se objevla,
mslvna a záře blá.