Opakování

Do známých písní doplňte správné tvary sloves. K vypsaným podstatným jménům zapište pád a rod.
Já do lesa , já do lesa ,
kdyby na mě hajný , on by mně sekyru.

Prší, , jen se , kam, koníčky, ?
na luka, až kukačka .

Já jsem muzikant a k vám z české země,
my jsme muzikanti, k vám.

lesa - . pád, rod
sekyru - . pád, rod
koníčky - . pád, rod
kukačka - . pád, rod
země - . pád, rod
muzikanti - . pád, rod