Opakování

U každého z deseti vybraných slov určete slovní druh. Poté splňte další úkoly.
Leden je měsíc plný ledu, únor zavolá skřivánka.
Březen dá první lžičku medu (), v dubnu se čistí () studánka.
Květen se říká podle kvítí, v () červnu zlaté slunce svítí.
Červenec po ovoci voní, srpen si bleskem zakřeše.
V září se sejdem pod jabloní, v říjnu déšť ťuk (), ťuk po střeše.
Listopad svléká stromům šaty, v prosinci zrají hvězdy zlatý ().
Dvanáct () je měsíců a () každý z nich () jinou čepici nosí.
Ať vám tu () zima vysype sníh, v létě ať () běháme bosí.

Počet větných celků:
Počet slov:

Názvy měsíců zapsané podle abecedy:
, , , , , , , , , , ,