Opakování

U podstatných jmen určete pád, číslo a rod. U sloves určete osobu, číslo a čas.
Leden je měsíc plný ledu, únor zavolá skřivánka.
Březen dá první lžičku medu, v dubnu se čistí studánka.
Květen se říká podle kvítí, v červnu zlaté slunce svítí.
Červenec po ovoci voní, srpen si bleskem zakřeše.
V září se sejdem pod jabloní, v říjnu déšť ťuk, ťuk po střeše.
Listopad svléká stromům šaty, v prosinci zrají hvězdy zlatý.
Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.
Ať vám tu zima vysype sníh, v létě ať běháme bosí.

skřivánka - . pád, číslo, rod
medu - . pád, číslo, rod
ovoci - . pád, číslo, rod
září - . pád, číslo, rod
hvězdy - . pád, číslo, rod
měsíců - . pád, číslo, rod
čepici - . pád, číslo, rod

zavolá - . osoba, číslo, čas
se čistí - . osoba, číslo, čas
zakřeše - . osoba, číslo, čas
se sejdem - . osoba, číslo, čas
zrají - . osoba, číslo, čas
vysype - . osoba, číslo, čas
běháme - . osoba, číslo, čas