Opakování

Doplňte neúplná slova. U dvou vybraných souvětí zapište větný vzorec. K zapsaným slovům napište slova protikladná.
Mlnář proctl. Popadl vdle a probudl stárka.
Ten uchopl cep a vzbudl mláka.
Mládek měl sukovci po ruce a všichni vrazili na lupče.
Už je nenašli. Lupči zmzeli ve tmě.
Ve stáj také nikdo nebl.
Bl tam sce Paleček, ale schoval se do otru.
Když mlnář všechno prohlédl, a přece nc nenašel, šel spát.
Paleček usnul v otrubách také.
Brz ráno přšla rozespalá děvečka do chlva, popadla otruby a naspala kravám. -
Paleček se probudl, ale než si oč protřel, vdí, že nevdí. -
Kráva ho slzla i s otrubami.
A teď bl Paleček potmě tam, kde b nechtěl být ani při svtle.

všichni -
tma -
všechno -
ráno -