Opakování

Doplňte neúplná slova. Ke každé hádance napište její řešení. V první a třetí hádance najděte slovo mnohoznačné a zapište ho.
Korunu mám, však nejsem král, šeptal m tše, když vtr vál. -
Jde to, neví kam, bje to, neví koho, ukazuje to, neví co. -
Po lese se potulují, černá očka vkulují. -

Slova mnohoznačná: