Opakování

Doplňte neúplná slova.
Brz se zavřou dveře třd a všchni vrazme na letn bt k babčce.
Ubtujeme se na venkov a budeme poznávat staroblé památky eských měst.
Nkteré z nás čeká pobván v Čechách, jné vjezd do zahrančí a pobt u moře.
Lon se m zalblo na pláž ve Španlsku.
Letos se mžu tšit na pskové pláže a vlnobtí na břehu Černého moře.