Závěrečná práce

  
Postupně vypracujte všech devět částí závěrečné práce. Poté si zkontrolujte.
1. Doplňte vynechaná písmena:
Bl podzm. Vtr foukal tak slně, že setřásl všechno ovoce i lstí.
Jedná hruštčka zstala na hrušni plně sama.
Kmácí se ve špčce stromu.
Je velká a žloutne každm okamžikem vc a vce.
Bude slaká. Kéž b v ní nebl čer.
Jarosla se už nemže dočkat.

2. Určete rod podstatných jmen:
ovoce -
hrušni -
stromu -
okamžikem -

3. Ke slovesům napište infinitiv (neurčitek):
žloutne -
foukal -
setřásl -

4. Ke slovům napište slova opačného významu:
pozdě -
žádný -
nic -
slabě -

5. Doplňte do slov správná písmena:
aminka adka, atínek deněk, estra itka, ratr onda, ejsek lík,
očka icka, ora raděd, ohoří eseníky, eka ltava

6. Vlastní jména z předchozího cvičení napište podle abecedy:
, , , , , , , ,

7. K příbuzným slovům napište správná vyjmenovaná slova:
bydliště -
mlynářský -
mýto -
zpyšnět -
synovec -

8. Tvořte tvary slovesa psát:
1. osoba, číslo jednotné, čas přítomný -
3. osoba, číslo množné, čas přítomný -
2. osoba, číslo množné, čas budoucí -

9. K souvětím zapište větné vzorce:
Chci všechno umět, proto se hodně učím. -
Rád bych jel s vámi, ale musím pomáhat mamince. -
Maminka říkala, že se mám umýt. -