Pověst o praotci Čechovi

Podle přečteného článku se pokus doplnit po nápovědě správná slova.
      1         
             
2    3        4       
    5    6         
7               
             
        8       
             
             
9