Eva Lenartová: Listopad

Do básničky doplň zpaměti správné rýmy.
Proč je tady listopad?
Musí všechny listy ,
čas teď plyne trochu líně,
mlha bloudí po ,
vítr z horských údolí
slétl dolů do .

Mraky táhnou
nebe k hlíně,
a když mrak je veliký,
spustí vodní .