Pavel Šrut: Prosinec

Do básničky doplň zpaměti správné rýmy.
Co dělají rybky,
když zlé mraky ?
Chroupou z ledu ,
ale nenachladnou.

Na zádech i na břiše
pod ledem si plavou -
a já sedím v ,
kroutím nad tím .