František Halas: Co všechno musí dělat jaro

Podle přečtené básně se pokus doplnit po nápovědě správná slova.
1    2                
               3   
    4     5       6      
7              8      
          9        
                
 10           11        
                
12