Jan Susa: Duben

Podle přečtené básně se pokus doplnit po nápovědě správná slova.
1    2               
               
3                 
               
     4    5          
    6             
  7               
               
               
 8        9