Eva Lenartová: Květen

Do básničky doplň správné rýmy.
Květen, to je měsíc ,
ten, kdo o něm pranic ,
ten se diví. Co ta ?
Pročpak tají úsměv ?

A proč Pepík prosí ,
aby přišla na ?
A proč barevný je
a proč vůně letí
z toho sadu za ?

Kdopak květy tolik ,
že jsou jako Katka s ,
kterou vzala do
na májovou .

Jen ten, kdo umí mít ,
nemusí se tolik .