Dechové a bicí hudební nástroje

Zapisujte názvy hudebních nástrojů dechových a bicích.
 1    2                  
        3             
4               5        
                   
                   
     6     7     8          
9                     
          10           
  11                   
             12        
          13