Netradiční matematické úlohy

Postupně vypočítejte pět matematických úloh.