Zápis čísel

Napiš čísla.
devadesát osm
padesát jedna
sedmdesát čtyři
šedesát devět
šestnáct
dvacet sedm
osmdesát tři
čtyřicet dva
čtyřicet tři
padesát sedm
třicet pět
šedesát
sto tři
devatenáct