Počítání do sta

Přičítej a odčítej desítky.
99 – 70 =
88 – 40 =
33 + 30 =
80 + 10 =
57 + 30 =
42 – 30 =
75 – 50 =
36 + 50 =
81 – 60 =
67 – 40 =
59 + 30 =
19 + 80 =
83 – 30 =
42 + 20 =
28 + 60 =
38 + 20 =
61 – 40 =
49 + 50 =
73 – 60 =
51 + 40 =