Počítání do sta

Odečítej dvojciferná čísla.
33 – 22 =
54 – 23 =
67 – 43 =
62 – 31 =
55 – 24 =
42 – 32 =
75 – 25 =
86 – 43 =
83 – 53 =
67 – 23 =
59 – 41 =
95 – 82 =
89 – 11 =
42 – 22 =
28 – 17 =
38 – 32 =
64 – 24 =
45 – 15 =
73 – 13 =
51 – 41 =