Měření

Postupně zodpověz deset předložených otázek.