Opakování učiva

Počítej po jedné, po deseti, po stech a zapisuj do řad vynechaná čísla.
197
198
203
803
804
812
589
599
639
847
857
927
325
425
825