Závěrečné opakování

Do tabulky doplňte součiny.
krát
4
7
2
5
3
6
9
8
50
30
40
20
60
80
70
90