Závěrečné opakování

Doplňte tabulku.
n
n . 3
n . 3 + 8
11
12
13
14
15
16
17
18
19