Závěrečné opakování

Doplňte tabulku.
m
m + 7
m . 2
(m + 7) - (m . 2)
1
2
3
4
5
6
7