Závěrečné opakování

Doplňte součiny.
krát
3
2
6
4
40
80
50
90