Závěrečné opakování

Doplňte součiny.
krát
60
40
30
80
7
9
5
8