Závěrečné opakování

Doplňte součiny.
krát
30
60
90
70
2
4
0
6