Závěrečné opakování

Doplňte součiny.
krát
1
5
9
7
20
50
80
90