Závěrečné opakování

Doplňte součiny.
krát
70
40
80
60
8
4
10
5