Závěrečné opakování

Doplňte součiny.
krát
1
2
3
4
5
6
120
110
140
150