Author: Mgr. Lubomír Šára

Opakujeme počítání do sta

Na začátku školního roku opakujeme učivo z druhého ročníku. Opakujeme zápis čísel, jejich rozklad, porovnání. Přidáme počítání do sta. 1) Řada čísel a jejich psaní a) Řada čísel: cvičení b) Rozklad čísel: cvičení c)...

Násobíme a dělíme

Pokračujeme v nácviku malé násobilky. Čekají nás především násobky čísel 6, 7, 8 a 9. 1) Násobilka a) Násobky čísel 6, 7, 8, 9. Pracovní listy si otevři přímo v počítači – vybarvuj políčka...

Počítáme do tisíce

Nejprve čteme a zapisujeme čísla, řadíme je podle velikosti, určujeme čísla větší a menší, rozkládáme je v desítkové soustavě, porovnáváme je. Poté trénujeme početní operace s čísly do tisíce. 1) Čísla do tisíce a)...

Závěrečné opakování

Kompletní opakování učiva se zaměřením zvláště na pamětné, ale i na písemné počítání do sta a do tisíce. Zápisní lístečky pro žáky k vytištění. 1) Násobení a dělení zpaměti v oboru do 100 a)...

Lukavická básnička

Výběr z básní našich básníků určených k recitaci. Vodníkova balada (Aneta) Vodník Mokrýsek má svůj notýsek uložený na kredenci a v něm v přísné evidenci jak se patří, jak se sluší, každou ulovenou duši....

Čtení – práce s textem

Organizace hodin čtení tak, aby byly pro žáky přitažlivější. Žák má svobodnou volbu výběru článku z čítanky. Může si ho přečíst vlastním tempem. Poté si samostatně podle úkolů v čítance či na počítači vyzkouší,...

Opakování na úvod

V úvodním opakování nás čeká shrnutí nejdůležitějšího učiva 2. ročníku. 1) Doplňujeme do vět vhodná slova: cvičení 2) Do básně doplníme vhodná písmena podle nápovědy: cvičení 3) Do slovních spojení doplníme vynechaná písmena podle...

Základní skladební dvojice

První seznámení se základními větnými členy a jejich vztahy. Hledáme základní skladební dvojici podle otázek. 1) Na základě otázek zapisujeme základní skladební dvojice: cvičení 2) Na základě otázek zapisujeme základní skladební dvojice: cvičení 3) Na...

Nauka o slově

Zopakujeme si a procvičíme význam slov, přidáme slova příbuzná. 1) Slova v závorce nahrazujeme slovy podobného významu: cvičení 2) Doplňujeme slova stejného nebo podobného významu: cvičení 3) Doplňujeme slova souznačná: cvičení 4) Doplňujeme slova...