Category: Prvouka

Obec, kde žiji

Můj domov – město a vesnice. Služby pro obyvatele. 1) Domov – prezentace – 2) Město a příměstské oblasti – prezentace – 3) Doprava, obchod, průmysl, vzdělání, kultura – prezentace – 4) Cestovní ruch,...

Krajina kolem nás

Procvičíme si orientaci v krajině, mapy a mapové značky, světové strany, typy krajiny. 1) Orientace v krajině – prezentace – 2) Hlavní a vedlejší světové strany – procvičování – 3) Mapy a mapové značky...

Měření

Prakticky měříme, učíme se jednotky délky, hmotnosti, času, teploty, objemu. K měření využijeme teploměr, odměrný válec, váhy, hodiny, délková měřidla. Opakování – opakovací testík – postupně zodpověz 10 předložených otázek: testík

Rostliny

Jednotlivé části rostlin a jejich význam pro život člověka. Podzemní části rostlin – kořeny: prezentace Podzemní části rostlin – kořeny: testík Nadzemní části rostlin – stonky: prezentace Nadzemní části rostlin – listy: prezentace Nadzemní...