Digitální technologie

S princem Honzíkem, princeznou Eliškou a jejich kamarády Davidem a Toníkem se vydáme do Informatického království, aby se i v Zemi krále Klacka naučili používat počítač s připojením k internetu. 1. V Zemi krále...

Data, informace a modelování

Princ Honzík se se svými kamarády, Davidem, Amálkou, Toníkem, Klárkou a Sofií vydává do Země krále Klacka. Chce se setkat s princeznou Eliškou, dcerou krále Klacka. 1. Naši kamarádi zdolávají sedmero hor. Mohou jít...

Algoritmizace

Putování našich přátel do Země krále Klacka zdárně pokračuje. A v tomto království mezitím princezna Eliška přichází na to, že díky zavedení počítačů ušetří svou práci. 1. Toník vymýšlí, jak se za pomocí plánu...

Opakujeme počítání do sta

Na začátku školního roku opakujeme učivo z druhého ročníku. Opakujeme zápis čísel, jejich rozklad, porovnání. Přidáme počítání do sta. 1) Řada čísel a jejich psaní a) Řada čísel: cvičení b) Rozklad čísel: cvičení c)...

Násobíme a dělíme

Pokračujeme v nácviku malé násobilky. Čekají nás především násobky čísel 6, 7, 8 a 9. 1) Násobilka a) Násobky čísel 6, 7, 8, 9. Pracovní listy si otevři přímo v počítači – vybarvuj políčka...

Počítáme do tisíce

Nejprve čteme a zapisujeme čísla, řadíme je podle velikosti, určujeme čísla větší a menší, rozkládáme je v desítkové soustavě, porovnáváme je. Poté trénujeme početní operace s čísly do tisíce. 1) Čísla do tisíce a)...

Závěrečné opakování

Kompletní opakování učiva se zaměřením zvláště na pamětné, ale i na písemné počítání do sta a do tisíce. Zápisní lístečky pro žáky k vytištění. 1) Násobení a dělení zpaměti v oboru do 100 a)...

Lukavická básnička

Výběr z básní našich básníků určených k recitaci. Vodníkova balada (Aneta) Vodník Mokrýsek má svůj notýsek uložený na kredenci a v něm v přísné evidenci jak se patří, jak se sluší, každou ulovenou duši....

Čtení – práce s textem

Organizace hodin čtení tak, aby byly pro žáky přitažlivější. Žák má svobodnou volbu výběru článku z čítanky. Může si ho přečíst vlastním tempem. Poté si samostatně podle úkolů v čítance či na počítači vyzkouší,...

Opakování na úvod

V úvodním opakování nás čeká shrnutí nejdůležitějšího učiva 2. ročníku. 1) Doplňujeme do vět vhodná slova: cvičení 2) Do básně doplníme vhodná písmena podle nápovědy: cvičení 3) Do slovních spojení doplníme vynechaná písmena podle...