Category: Matematika

Opakujeme počítání do sta

Na začátku školního roku opakujeme učivo z druhého ročníku. Opakujeme zápis čísel, jejich rozklad, porovnání. Přidáme počítání do sta. 1) Řada čísel a jejich psaní a) Řada čísel: cvičení b) Rozklad čísel: cvičení c)...

Násobíme a dělíme

Pokračujeme v nácviku malé násobilky. Čekají nás především násobky čísel 6, 7, 8 a 9. 1) Násobilka a) Násobky čísel 6, 7, 8, 9. Pracovní listy si otevři přímo v počítači – vybarvuj políčka...

Počítáme do tisíce

Nejprve čteme a zapisujeme čísla, řadíme je podle velikosti, určujeme čísla větší a menší, rozkládáme je v desítkové soustavě, porovnáváme je. Poté trénujeme početní operace s čísly do tisíce. 1) Čísla do tisíce a)...

Závěrečné opakování

Kompletní opakování učiva se zaměřením zvláště na pamětné, ale i na písemné počítání do sta a do tisíce. Zápisní lístečky pro žáky k vytištění. 1) Násobení a dělení zpaměti v oboru do 100 a)...

Netradiční příklady a problémy

Řešíme různé matematické příklady, které nebývají běžnou součástí hodin matematiky. Jsou určeny především pro rychlejší počtáře. Ti si v nich bystří svůj rozum. Připraveno máme osm sad po pěti příkladech. Vyřeš vždy pět předložených...