Category: Výchovy

Hudební výchova

Žáka vedeme především k rozvoji jeho individuálních hudebních dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně pohybových, hudebně tvořivých a poslechových. Prostřednictvím těchto činností může žák uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém...

Dopravní výchova

Tři pracovní listy jsou připraveny pro mladší účastníky silničního provozu. Obsahují testové otázky určené pro chodce. Test pro chodce se sestává ze tří pracovních listů: Silnice pro každého – 18 otázek, Chodíme – 23...